user_mobilelogo

Spozoři klubu

1.MSMT
2.AirProduct-1
UK
UKAS

- 25.6.2021 - závody s rodiči
- 28.6.2021 - poslední tréniínk před prázdninami
- 3.9.2021 - začínáme s podzimními tréninky